ĐỔI HÀNG TRONG 30 NGÀY
GIAO HÀNG TẠI NHÀ
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG
HOTLINE
01692.180.489
STT DỊCH VỤ KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 Diệt Mối Trọn Gói 1 - 1,2 (triệu)
2 Diệt Ruồi m2 6000/m2
3 Diệt Kiến Trọn Gói 0,5 - 0,7 (triệu)
4 Diệt Gián Đức Trọn Gói 0,8 - 1 (triệu)
5 Diệt Kiến Ba Khoang m2 10000/m2
6 Diệt Bọ Chét m2 8000/m2
7 Diệt Chuột Trọn Gói 0,8 - 1 (triệu)
8 Phun muỗi
- Dưới 50 m2 m2 6000/m2
- Từ 50 - 100 m2 m2 4000/m2
- Từ 200 -300 m2 m2 3000/m2